Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bilgi Güvenliği Politikamız

Hassan Tekstil yönetimi olarak şirket faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için kullanılan tüm bilgi varlıklarımızın, bilgi varlığımız bulunan lokasyonlarımızın ve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak ve bu varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altına almak amacı ile ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamayı hedeflemiş bulunuyoruz

 

Bu hedefe ulaşmak için taahhütlerimiz şöyledir;

Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamayı,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini; T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2013 BGYS standardına, Şirket Politika ve Prosedürlerimize uyacak şekilde yönetmeyi,

Bilgi güvenliği ihlallerine cevap verebilmek amacıyla, gerekli organizasyon yapısı, eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasının sağlanmasını, İhlali halinde disiplin sürecini çalıştırmayı,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak için, Kuruluş İçi Denetimlerde bulunmayı ve bu denetimlerin sonuçlarını yönetim olarak ele almayı, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını,

Tedarikçi seçiminde, tedarikçi ve alt yüklenicilerinin Bilgi Güvenliği Performansını dikkate almayı ve onlarla BGYS konularında işbirliği içinde olmayı,

Genel Müdür